Педагогічний портрет
Топорівського Віталія Валентиновича
Вчителя географії
Грозинецького НВК

Моє педагогічне кредо:
«Кожний день - крок до знань»
Якщо розглядати сьогодення, то сучасного учня потрібно мотивувати до навчання, зацікавити в них розвиток пізнавальної діяльності, навчити критичного мислення. І я, вважаю що географія - це надзвичайно захоплива наука, нам як педагогам потрібно лишень виокремити безлічі цікавинок за довгу геологічну історію Всесвіту і нашої домівки Землі. Кожен урок - це є подорож в казковий географічний простір.
Моя методична проблема - «ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ».

На мою думку, школа для дітей це не підготовка до життя, це і є саме життя. І кожна дитина в наших руках, як книга з якої ми можемо дізнатись багато нового, так і вписати нові сторінки. Адже як казав Абрам Маслоу: « Усе життя є навчання, і кожний в нім учитель і вічний учень».
Я вважаю, що не має абсолютно правильної і абсолютно неправильної думки, але завжди є власна думка. І кожен учень є особистістю, та потребує індивідуального підходу. Правильне встановлення міжпредметних зв'язків та вміле їх використання позитивно впливає на формування системи знань учнів про природу, засвоєння ними загально - біологічних і природничо - наукових понять. Встановлення міжпредметних зв'язків активізує навчання географії, розвиває пізнавальний інтерес учнів до предмету. Формуванню природничих, соціальних, полікультурних, комунікативних, міжпредметних компетентностей сприяє до проведення інтегрованих уроків. Інтеграція окремих предметів дозволяє найбільш повно проілюструвати єдність усього сущого, у якому жива і не жива природа, життя і творчість людини, суспільство і культура взаємопов'язані. Я використовую різні форми проведення уроків: урок - диспут, урок - семінар, урок - конференція, урок - екскурсія. Проте мені найбільше подобається «урок - квест з елементами спортивного орієнтування».

Коментарі

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!